คู่มือการใช้งาน

2024/07 (v2.3)

กล้องบันทึกภาพติดตัว DrivePro Body 10

1. อุปกรณ์ภายในกล่อง

DrivePro Body 10
ตัวแปลงไฟ


สายไฟ USB
การ์ดหน่วยความจำ microSD
(บรรจุอยู่ในตัวกล้อง DrivePro Body)


แผ่นตีนตุ๊กแก
คลิปหนีบหมุนได้ 360° และตัวยึดแบบตีนตุ๊กแก
หมายเหตุ: เมื่อถอดกล้อง DrivePro Body ออกจากตัวยึด กรุณาดึงจากทางด้านซ้ายไปทางด้านขวา เมื่อประกอบกลับเข้าที่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า DrivePro Body ติดแน่นกับตัวยึด

คู่มือเริ่มต้นการใช้งาน

2. เริ่มต้นการใช้งาน

2-1 ปุ่มควบคุมการทำงาน

2-2 การชาร์จกล้อง DrivePro Body 10

ก่อนใช้งาน กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่ชาร์จเต็มแล้ว ชาร์จ DrivePro Body 10 ผ่านตัวแปลงไฟ หรือ เชื่อมต่อสาย USB กับคอมพิวเตอร์ ไฟเตือนสีส้มจะติดค้างในขณะชาร์จ และจะดับลงเมื่อชาร์จเต็ม

ในการชาร์จ DrivePro Body 10 คุณสามารถเลือกที่จะ:

 1. เสียบสายไฟ USB เข้ากับตัวกล้องและเต้าเสียบไฟด้วยตัวแปลงไฟที่ให้มา
 2. เสียบสายไฟ USB เข้ากับตัวกล้องและคอมพิวเตอร์

2-3 การเปลี่ยนการ์ดหน่วยความจำ microSD

การ์ดหน่วยความจำ microSD ของ Transcend ถูกใส่ไว้ล่วงหน้าในตัว DrivePro

 1. ใส่การ์ดหน่วยความจำ microSD ลงในช่องเสียบการ์ดที่ด้านล่างของกล้อง

หมายเหตุ

ฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำใหม่ทุกครั้งก่อนใช้งานครั้งแรก

คำเตือน

 • กรุณาใช้ DrivePro Body Toolbox เพื่อฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ หากคุณวางแผนที่จะฟอร์แมตการ์ดโดยใช้วิธีอื่น โปรดดูคำถามที่พบบ่อยของเรา: https://www.transcend-info.com/Support/FAQ-991
 • DrivePro Body 10 รองรับเฉพาะรูปแบบไฟล์ FAT32 แต่ไม่รองรับ exFAT และ NTFS
 • หากกล้อง DrivePro Body 10 ตรวจพบการ์ดหน่วยความจำหรือระบบไฟล์ที่ไม่รองรับ ไฟเตือนสีน้ำเงินจะกะพริบและมีเสียงเตือนระบุข้อผิดพลาด

 2. หากต้องการถอดการ์ดออก ให้กดเพื่อถอดการ์ดหน่วยความจำออกจากช่อง

คำเตือน

 • อย่าถอดการ์ดหน่วยความจำออกในระหว่างการปิดเครื่อง เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อการ์ดหน่วยความจำและการสูญเสียวิดีโอที่บันทึกไว้
 • Transcend ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือความเสียหายของข้อมูลระหว่างการใช้งาน
 • สำหรับรุ่นที่ผลิตก่อนเดือนกันยายน 2019 โปรดใช้การ์ด microSD ที่มีความจุ 8GB, 16GB หรือ 32GB (Class 10 หรือสูงกว่า)

2-4 ไฟแสดงสถานะ LED

กำลังบันทึกภาพ

LED สถานะ คำอธิบาย
กระพริบ หน่วยความจำเกือบเต็ม /
การ์ดหน่วยความจำผิดพลาด
กระพริบ แบตเตอรี่ต่ำ

เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์/เสียบไฟ

LED สถานะ คำอธิบาย
กระพริบ กำลังถ่ายโอนข้อมูล
ติดค้าง กำลังชาร์จไฟ

กำลังบันทึกภาพ

LED สถานะ คำอธิบาย
กระพริบต่อเนื่อง การบันทึกภาพปกติ
กระพริบเร็ว การบันทึกเหตุการณ์

2-5 การตั้งค่าระบุข้อมูลบนวิดีโอ/ภาพ

ก่อนใช้งาน ขอแนะนำให้เชื่อมต่อกล้อง DrivePro Body 10 เข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้โปรแกรม DrivePro Body Toolbox ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถกำหนดวันที่ เวลา และป้ายกำกับผู้ใช้วิดีโอ/ภาพถ่ายได้ เมื่อเชื่อมต่อแล้ว วันที่ เวลา และชื่อผู้ใช้จะแสดงบนวิดีโอและภาพถ่ายที่บันทึกไว้

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาอ้างถึง "การใช้โปรแกรม DrivePro Body Toolbox"

3. การบันทึกวิดีโอ

3-1 การบันทึกภาพปกติ

หากต้องการเริ่มบันทึก ให้กดปุ่มเปิด/ปิด Power ค้างไว้ คุณจะได้ยินเสียงบี๊บ ไฟ LED สีแดงแสดงการบันทึกจะกระพริบในขณะกำลังบันทึกภาพ หากต้องการหยุดการบันทึก ให้กดปุ่มเปิด/ปิด Power ค้างไว้อีกครั้ง คุณจะได้ยินเสียงบี๊บ และไฟสีแดงจะดับลง DrivePro Body 10 จะจัดเก็บไฟล์วิดีโอโดยอัตโนมัติทุกๆ 3 นาทีระหว่างการบันทึก

3-2 การบันทึกวิดีโอด้วยไฟอินฟราเรด LED

เวลากลางคืนหรือในสภาวะแสงน้อย กล้อง DrivePro Body 10 จะเปิดใช้งานโหมดอินฟราเรด LED โดยอัตโนมัติ ทำให้ไฟอินฟราเรด LED ทั้งสี่ดวงสว่างเป็นสีแดง คุณยังสามารถเปิด/ปิดอินฟราเรด LED ได้ด้วยตนเองโดยกดปุ่ม Snapshot ค้างไว้ กรุณารักษาระยะห่างของวัตถุด้านหน้าของกล้อง DrivePro Body 10 ให้ห่างอย่างน้อย 50 เซนติเมตร เพื่อหลีกเลี่ยงการตัดสินสภาวะแสงที่ผิดพลาด เนื่องจาก การสะท้อนของอินฟราเรดในระยะใกล้

หมายเหตุ

 1. วิดีโอที่บันทึกด้วยไฟอินฟราเรด LED จะเป็นโทนสีเทา
 2. ในความมืดสนิท (0 ลักซ์) ไฟอินฟราเรด LED สามารถตรวจจับวัตถุเคลื่อนไหวได้ โดยระยะที่ได้ผลคือ 10 เมตร

3-3 การบันทึกเหตุการณ์

หากต้องการเริ่มการบันทึกเหตุการณ์ ให้กดปุ่มเปิด/ปิด Power สั้นๆ หนึ่งครั้ง ในขณะกำลังบันทึกภาพ คุณจะได้ยินเสียงบี๊บ 2 ครั้ง (บี๊บสั้น 1 ครั้งและบี๊บยาว 1 ครั้ง) และไฟ LED สีแดงของไฟแสดงการบันทึกจะกะพริบเร็วกว่าการบันทึกปกติ โหมดจะเปลี่ยนกลับไปเป็นการบันทึกปกติโดยอัตโนมัติ หลังจากไฟล์บันทึกเสร็จ (ขึ้นอยู่กับความยาววิดีโอที่ตั้งไว้) ไฟล์วิดีโอที่บันทึกในการบันทึกเหตุการณ์จะถูกจัดเก็บไว้ในโฟลเดอร์ "EVENT" และได้รับการป้องกันไม่ให้ถูกเขียนทับ

4. การถ่ายภาพนิ่ง

หากต้องการถ่ายภาพระหว่างการบันทึก เพียงกดปุ่ม Snapshot

หมายเหตุ

วิดีโอที่บันทึกด้วยไฟอินฟราเรด LED จะเป็นโทนสีเทา

5. การบันทึกเสียง

หากต้องการใช้คุณสมบัตินี้ คุณต้องกำหนดค่าผ่าน DrivePro Body Toolbox คุณจะต้องตั้งค่า เปลี่ยนการกดปุ่ม Snapshot แบบกดค้างเพื่อเปิดไฟอินฟราเรด LED ให้เป็นฟังก์ชันการบันทึกเสียงแทน ไฟล์เสียงจะถูกจัดเก็บไว้ในโฟลเดอร์ "AUDIO"

6. การเล่น การถ่ายโอน และการลบวิดีโอ/ภาพถ่าย

หากต้องการเล่นวิดีโอที่บันทึกไว้หรือดูภาพถ่าย ให้เชื่อมต่อ DrivePro Body 10 เข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ:

วิธีที่ 1:

ถอดการ์ดหน่วยความจำ microSD ออกจาก DrivePro Body 10 และใส่ลงในเครื่องอ่านการ์ดที่รองรับเพื่อถ่ายโอนไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ

วิธีที่ 2:

 1. เชื่อมต่อปลายด้านเล็กของสาย USB เข้ากับช่อง USB ที่อยู่ด้านล่างของ DrivePro Body 10
 2. เสียบปลายอีกด้านเข้ากับช่อง USB ที่อยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

6-1 การเล่นวิดีโอและการเรียกดูภาพถ่าย

เลือกโฟลเดอร์ DrivePro Body 10 (ชื่อไฟล์ "DPB10") และเลือกโฟลเดอร์ "VIDEO" เพื่อเล่นวิดีโอที่บันทึกไว้ หรือคลิกที่โฟลเดอร์ "PHOTO" เพื่อดูรูปภาพของคุณ

6-2 การถ่ายโอนและการลบวิดีโอและภาพถ่าย

Windows 10 หรือใหม่กว่า
การเชื่อมต่อกล้อง DrivePro Body 10 เข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ ไม่จำเป็นต้องติดตั้งไดรเวอร์เพิ่มเติม ระบบปฏิบัติการ Windows มาพร้อมกับไดรเวอร์ในตัวเพื่อรองรับกล้องของคุณ เมื่อคุณเสียบ DrivePro Body 10 เข้ากับช่อง USB ด้วยสายเคเบิล Windows จะติดตั้งไฟล์ที่จำเป็นโดยอัตโนมัติ เมื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณสำเร็จแล้ว Removable Disk ที่ชื่อขึ้นต้นด้วย "TRANSCEND" ซึ่งเป็นตัวแทนของ DrivePro Body 10 จะปรากฏใน My Computer โดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ

(D:) คือตัวอย่างอักษรระบุไดรฟ์ – ตัวอักษรในหน้าต่าง "My Computer" ของคุณอาจต่างไปจากนี้

ตอนนี้ DrivePro Body 10 ของคุณพร้อมที่จะถ่ายโอนข้อมูลแล้ว โดยทำงานเหมือนกับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก ในการถ่ายโอนวิดีโอและภาพถ่าย คุณสามารถลากและวางไฟล์จากโฟลเดอร์ที่เกี่ยวข้องกับ DrivePro Body 10 ได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ คุณยังสามารถลบไฟล์ที่ไม่ต้องการได้หากการ์ดหน่วยความจำของคุณเต็ม

 • วิธีการถอด DrivePro Body 10 (จาก Windows):
 1. คลิกหนึ่งครั้งที่ไอคอน Removable Hardware ใน system tray
 2. หน้าต่าง Safely Remove Hardware จะปรากฏขึ้น คลิกเพื่อดำเนินการต่อ
 3. หน้าต่างที่มีข้อความ "Safe To Remove Hardware" จะปรากฏขึ้น ถอดปลั๊ก DrivePro Body 10 ออกจากช่อง USB หลังจากเห็นข้อความนี้

macOS 10.14 หรือใหม่กว่า
ไม่จำเป็นต้องมีไดรเวอร์เพิ่มเติม ต่อกล้อง DrivePro Body 10 ของคุณเข้ากับช่อง USB ของคอมพิวเตอร์โดยตรง จากนั้นคอมพิวเตอร์ของคุณจะตรวจพบกล้องโดยอัตโนมัติ


 • วิธีการถอด DrivePro Body 10 (จาก macOS):
  ลากและวางไอคอน ดิสก์ ที่ตรงกับกล้องของคุณลงในถังขยะ จากนั้นถอดสายของกล้อง DrivePro Body 10 ออกจากช่อง USB

คำเตือน

 1. เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการถอดกล้อง DrivePro Body 10 ออกจากคอมพิวเตอร์
 2. เมื่อ DrivePro Body 10 เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ จะสามารถใช้โอนถ่ายไฟล์ได้เท่านั้น ไม่สามารถเข้าถึงฟังก์ชันต่างๆ ของ DrivePro Body ได้ หลังจากเลิกเชื่อมต่อกล้องของคุณจากคอมพิวเตอร์ กล้องจะกลับมาทำงานได้ตามปกติ

7. การใช้แอพ DrivePro Body

พัฒนาขึ้นสำหรับอุปกรณ์แอนดรอยด์ แอพ DrivePro Body ให้คุณสามารถปรับตั้งค่ากล้อง หรือดูภาพวิดีโอปัจจุบันบนสมาร์ทโฟนของคุณผ่าน Wi-Fi

DrivePro Body App


7-1 การดาวน์โหลดและติดตั้งแอพ DrivePro Body

 1. ค้นหาแอพ DrivePro Body App บน Google Play
 2. ดาวน์โหลดและติดตั้งแอพ

เมื่อการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ แอพจะแสดงบนหน้าจอหลักของอุปกรณ์ของคุณ

7-2 การเชื่อมต่อกับแอพ DrivePro Body

เชื่อมต่อกล้อง DrivePro Body 10 เข้ากับอุปกรณ์แอนดรอยด์ของคุณเพื่อใช้แอพ โดยใช้สาย USB-C เป็น C ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์แอนดรอยด์ ด้วยการตั้งค่านี้ คุณสามารถตรวจสอบแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่และเวลาในการบันทึก ดูวิดีโอที่บันทึกไว้ และใช้งานฟังก์ชันที่มีประโยชน์อื่นๆ ได้โดยตรงจากอุปกรณ์แอนดรอยด์ของคุณ

ขั้นตอนการเชื่อมต่อ

 1. เปิดแอพ DrivePro Body แล้วเลือก DrivePro Body 10.
 2. เชื่อมต่อกล้อง DrivePro Body 10 เข้ากับอุปกรณ์แอนดรอยด์ของคุณ โดยใช้สาย USB-C เป็น C หลังจากนั้น คลิก Next.

 3. ในหน้าต่างที่ปรากฏ คลิก OK เพื่ออนุญาตให้แอพเข้าถึงอุปกรณ์นี้

 4. หน้าจออุปกรณ์มือถือจะแสดงดังนี้ กดปุ่ม Menu และเลือก TRANSCEND.

 5. แตะ Use this folder และอนุญาตให้ DrivePro Body เข้าถึงไฟล์ภายใน TRANSCEND.

 6. แอพจะปรากฏขึ้น คลิกที่ DPB10C เพื่อทำการเชื่อมต่อให้สมบูรณ์

หมายเหตุ

 1. กรุณาชาร์จ DPB10C ให้เต็ม และใช้สาย USB-C ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์แอนดรอยด์ของคุณสำหรับการเชื่อมต่อ
 2. เฉพาะ DrivePro Body 10C เท่านั้นที่รองรับคุณสมบัตินี้

7-3 หน้าแรกของแอพ DrivePro Body

7-4 การเล่นวิดีโอและการเรียกดูไฟล์ภาพ

 1. เพื่อเล่นวิดีโอและเรียกดูไฟล์ภาพ แตะ Browser บนหน้าหลัก หรือ แตะ Menu ที่มุมบนด้านซ้ายก่อน แล้วแตะ
 2. แตะไอคอนที่ด้านบนเพื่อดูวิดีโอ เรียกดูภาพ หรือฟังเสียงที่บันทึกไว้

ขณะเล่นวิดีโอ คุณสามารถตัดและดาวน์โหลดส่วนที่ต้องการ (10, 20 หรือ 30 วินาที) โดยไม่ต้องดาวน์โหลดคลิปทั้งหมดลงในโทรศัพท์เพื่อตัดต่อ ดู Trim Video

7-5 การตั้งค่า

แตะปุ่ม Menu ที่มุมบนซ้ายก่อน แล้วแตะปุ่ม Settings

ในเมนู Settings คุณสามารถปรับการตั้งค่าวิดีโอ อุปกรณ์ และระบบ

ตัวเลือกเมนู

วิดีโอ
ไอคอน
ฟังก์ชัน
คำอธิบาย / ตัวเลือก
Resolution
ตั้งค่าความละเอียดของภาพวิดีโอที่ต้องการบันทึก
1080P/60FPS / 1080P/30FPS / 720P/60FPS / 720P/30FPS
Video Length
ตั้งความยาวของวิดีโอที่ต้องการบันทึก
3 นาที / 5 นาที / 10 นาที
Microphone
เปิด/ปิด ไมโครโฟนในขณะบันทึกวิดีโอ
Disable (ปิด) / Enable (เปิด)
Loop Recording
เขียนทับไฟล์วิดีโอเก่าด้วยไฟล์ใหม่
Disable (ไม่ใช้งาน) (ค่าเริ่มต้น) / Enable (ใช้งาน)
Light Frequency
เลือกความถี่ที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการเต้นของแสงไฟในภาพ
50 Hz / 60 Hz
ข้อมูลบนวิดีโอ
ไอคอน
ฟังก์ชัน
คำอธิบาย / ตัวเลือก
Video Stamp
แสดงชื่อกำกับวิดีโอ, วันที่/เวลา และลายน้ำบนภาพถ่ายหรือวิดีโอ
Disable (ไม่แสดง) / Enable (แสดง)
Video Label
แตะเพื่อแก้ไขป้ายกำกับวิดีโอที่จะแสดง
(ป้ายกำกับเริ่มต้นคือ "Transcend DPB10")
Date /
Time
เลือกรูปแบบวันที่และเวลา
วันที่: Y/M/D / M/D/Y / D/M/Y
เวลา: 24HR / AM/PM
Watermark
แสดงลายน้ำโลโก้ Transcend บนภาพถ่ายหรือวิดีโอ
Disable (ไม่แสดง) / Enable (แสดง)
อุปกรณ์
ไอคอน
ฟังก์ชัน
คำอธิบาย / ตัวเลือก
Buzzer
เปิด/ปิด การใช้งานเสียงกริ่ง
Disable (ปิด) / Enable (เปิด)
LED Indicator
เปิด/ปิด การใช้งานไฟสัญญาณ LED
Disable (ปิด) / Enable (เปิด)
Infrared LED
เลือกเพื่อเปิดใช้งานไฟอินฟราเรด LED ด้วยตนเองหรือโดยอัตโนมัติ
Manual (เปิดเอง) / Auto (อัตโนมัติ)
ระบบ
ไอคอน
ฟังก์ชัน
คำอธิบาย / ตัวเลือก
Time Synchronized
ตั้งเวลาของกล้อง DrivePro Body ให้ตรงกับเวลาของสมาร์ทโฟน
Firmware Version
แตะเพื่ออัพเกรดเฟิร์มแวร์ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด

คำเตือน

 1. ก่อนอัพเกรดเฟิร์มแวร์โดยใช้แอพ DrivePro Body กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าระดับแบตเตอรี่อยู่ที่อย่างน้อย 50% หรือคุณสามารถต่อสายไฟเข้ากับแหล่งพลังงานที่เสถียร
 2. กล้อง DrivePro Body จะปิด และไฟเตือนจะกะพริบเป็นสีแดงในขณะที่กำลังอัพเกรดเฟิร์มแวร์ กรุณารอจนกว่าการอัพเกรดเฟิร์มแวร์จะเสร็จสิ้น ก่อนที่จะเปิดกล้อง DrivePro Body อีกครั้ง
 3. หากไม่สามารถเปิดกล้อง DrivePro Body ได้ เนื่องจากการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ล้มเหลว กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Transcend เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค

8. การใช้โปรแกรม DrivePro Body Toolbox

DrivePro Body Toolbox เป็นโปรแกรมจัดการไฟล์วิดีโอซึ่งช่วยลดความยุ่งยากในการตั้งค่าของกล้อง โปรแกรมนี้มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้ผู้ใช้ Windows สามารถตั้งค่าฟังก์ชันพื้นฐานของกล้อง DrivePro Body

8-1 ระบบที่รองรับ

ข้อกำหนดของระบบสำหรับการเชื่อมต่อกล้อง DrivePro Body 10 เข้ากับคอมพิวเตอร์และสำหรับการใช้โปรแกรม DrivePro Body Toolbox:

คอมพิวเตอร์ที่มีช่อง USB:

 • Windows 10 หรือใหม่กว่า
 • macOS 10.14 หรือใหม่กว่า

การดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม DrivePro Body Toolbox:

 1. ดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งจาก:
  https://www.transcend-info.com/support/software/drivepro-body-toolbox
 2. ติดตั้งโปรแกรม DrivePro Body Toolbox บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

8-2 สถานะ

กรุณาดูข้อมูลพื้นฐานของกล้อง DrivePro Body รวมถึงป้ายชื่อผู้ใช้, รุ่น, หมายเลขซีเรียลของอุปกรณ์ และเวอร์ชันเฟิร์มแวร์ ในหน้า Status

หากต้องการปรับป้ายชื่อผู้ใช้ คลิก

หากต้องการค้นหาอุปกรณ์ คลิก

หากต้องเล่นวิดีโอและเรียกดูไฟล์ภาพ คลิก

หากต้องการเข้าสู่โหมดเว็บแคม คลิก เพื่อใช้อุปกรณ์เป็นกล้องและไมโครโฟน

หากต้องการสำรองข้อมูล คลิก

8-3 การตั้งค่า

ในหน้า Settings คุณสามารถปรับการตั้งค่ากล้อง, การตั้งค่าวิดีโอ และการแสดงข้อมูลบนวิดีโอ

การตั้งค่าอุปกรณ์
ฟังก์ชัน
คำอธิบาย / ตัวเลือก
Sync time with PC
คลิกปุ่ม “Set” เพื่อปรับเวลาของกล้องให้ตรงกับเวลาของคอมพิวเตอร์
LED Indicator
เปิด/ปิด ไฟแสดง LED ระหว่างการบันทึกวิดีโอ
ON / OFF
Buzzer
เปิด/ปิด เสียงกริ่งระหว่างบันทึกวิดีโอ
ON / OFF
Snapshot Button
ปรับการตั้งค่า การกดค้าง ปุ่ม Snapshot เพื่อเปิดไฟอินฟราเรด LED หรือเพื่อการบันทึกเสียง
หมายเหตุ: ในหน้าการตั้งค่า ใต้ "ปุ่ม Snapshot" คุณจะเห็น "ไฟอินฟราเรด LED" หรือ "อัตราตัวอย่างเสียง" ขึ้นอยู่กับฟังก์ชันที่เลือก ซึ่งอาจเป็น "ไฟอินฟราเรด LED" หรือ "การบันทึกเสียง"
Infrared LED / Audio Recording (การบันทึกเสียง)
Infrared LED
เลือกเพื่อเปิดใช้งานไฟอินฟราเรด LED ด้วยตนเองหรือโดยอัตโนมัติ
Manual (เปิดเอง) / Auto (อัตโนมัติ) (ค่าเริ่มต้น)
Audio Sample Rate
ตั้งค่าอัตราตัวอย่างเสียง ความถี่ยิ่งสูง คุณภาพเสียงก็จะยิ่งดีขึ้น
48000 Hz / 44100 Hz / 32000 Hz / 24000 Hz / 22050 Hz
Reset Using Function Buttons
หากต้องการฟอร์แมตและรีเซ็ตอุปกรณ์ ให้กดปุ่มเปิด/ปิด Power และ Snapshot พร้อมกันเป็นเวลามากกว่า 5 วินาทีในขณะที่เปิดเครื่อง หลังจากนั้นกล้องจะปิดลง
ON / OFF (ค่าเริ่มต้น)

การตั้งค่าวิดีโอ
ฟังก์ชัน
คำอธิบาย / ตัวเลือก
Resolution
ตั้งค่าคุณภาพของวิดีโอที่ต้องการบันทึก
หมายเหตุ: ตัวเลือกที่ใช้ได้จะแสดงขึ้นตามรุ่นกล้องของคุณ
1080P/60FPS / 1080P/30FPS / 720P/60FPS / 720P/30FPS
Loop Recording
เขียนทับไฟล์วิดีโอเก่าด้วยไฟล์ใหม่
ON / OFF (ค่าเริ่มต้น)
Video Length
ตั้งค่าความยาวการบันทึกของไฟล์วิดีโอที่บันทึกแต่ละไฟล์
3 นาที / 5 นาที / 10 นาที
Light Frequency
เลือกความถี่ที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการกระพริบของแสงไฟ
50 Hz / 60 Hz
Microphone
เปิด/ปิด ไมโครโฟนในขณะบันทึกวิดีโอ
ON / OFF

แสดงข้อมูลบนวิดีโอ
ฟังก์ชัน
คำอธิบาย / ตัวเลือก
Video Stamp
แสดงเวลาที่บันทึกวิดีโอและชื่อกำกับวิดีโอ
ON / OFF
Date Format
ตั้งรูปแบบวันที่
Y/M/D / M/D/Y / D/M/Y
Time Format
เลือกรูปแบบ 24 ชั่วโมง หรือ 12 ชั่วโมง AM/PM
24HR / AM/PM
Watermark
แสดงลายน้ำโลโก้ Transcend บนภาพถ่ายหรือวิดีโอ
ON / OFF

8-4 เครื่องมือ

ในหน้า Tools คุณสามารถอัพเกรดเฟิร์มแวร์เป็นเวอร์ชันล่าสุด, ฟอร์แมตดิสก์ หรือรีเซ็ตกล้อง DrivePro Body เป็นสถานะเริ่มต้น

เครื่องมือ
ฟังก์ชัน
คำอธิบาย / ตัวเลือก
Firmware Ver
อัพเกรดเฟิร์มแวร์ของคุณเป็นเวอร์ชันล่าสุด
Format Disk
ฟอร์แมตดิสค์ของคุณ
Reset Device
รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้น หรือลบเนื้อหาและการตั้งค่าทั้งหมด

คำเตือน

การฟอร์แมตดิสก์และการรีเซ็ตอุปกรณ์จะลบข้อมูลทั้งหมดอย่างถาวร

8-5 ตัวจัดการไฟล์

เมื่อสำรองข้อมูลแล้ว คุณสามารถค้นหาและจัดการวิดีโอและภาพของคุณในหน้า File Manager


คลิก บนด้านขวาของหน้าเพื่อเพิ่ม, ลบ หรือ แก้ไข Owner (เจ้าของ) และ Category (ประเภท)

คลิก เพื่อจัดประเภท Owner และ Category ของไฟล์ที่เลือก

หมายเหตุ

ในหน้า File Manager คุณสามารถจัดการได้เฉพาะไฟล์สำรองข้อมูล โดยไม่กระทบต่อไฟล์ต้นฉบับ

8-6 การตรวจจับอัจฉริยะ

กล้อง DrivePro Body นำเสนอคุณสมบัติที่จะตรวจจับใบหน้าในวิดีโอโดยอัตโนมัติ และแยกฟุตเทจไปยังแถบด้านข้าง ทำให้ผู้ใช้สามารถเบลอหรือปิดกั้นใบหน้าได้ สำหรับคำแนะนำในการตั้งค่า กรุณาดู DrivePro Body Toolbox Manual

หมายเหตุ

คุณสมบัตินี้รองรับเฉพาะบน Microsoft Windows 10 หรือเวอร์ชันใหม่กว่า (64 บิต)

8-7 เลือกค่าที่ชอบ

คลิก ที่ด้านบนของหน้าเพื่อปรับการตั้งค่าของโปรแกรม DrivePro Body Toolbox ตามความต้องการของคุณ


กรุณาอ้างถึงคู่มือการใช้งาน DrivePro Body Toolbox ผ่านลิงค์ด้านล่าง
https://www.transcend-info.com/Manual/DriveProBody/Toolbox

9. ข้อควรระวัง

 • อย่าใช้หรือเก็บกล้อง DrivePro Body ในสถานที่ต่อไปนี้ เพื่อป้องกันการทำงานผิดพลาดหรือเสียรูปทรง:
  • ในสถานที่ร้อน, เย็น หรือชื้นมาก เช่น ในรถที่จอดกลางแดด
  • ภายใต้แสงแดดโดยตรงหรือใกล้เครื่องทำความร้อน
  • ใกล้สนามแม่เหล็กแรงสูง
  • ในที่ที่มีทรายหรือฝุ่นมาก
 • กรุณาทำความสะอาดและดูแลเลนส์ของกล้อง DrivePro Body บ่อยๆ ด้วยความระมัดระวัง
  • เช็ดทำความสะอาดเลนส์ด้วยผ้านุ่มๆ ในกรณีต่อไปนี้:
   • เมื่อมีรอยนิ้วมือบนเลนส์
   • เมื่อเลนส์สัมผัสกับอากาศที่มีไอเค็ม เช่น ริมทะเล
  • เก็บในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก มีทรายและฝุ่นน้อย
  • เพื่อป้องกันเชื้อรา ให้ทำความสะอาดเลนส์เป็นระยะๆ
 • การทำความสะอาด
  • ทำความสะอาดตัวกล้อง DrivePro Body 10 โดยใช้ผ้านุ่มชุบน้ำเล็กน้อย หลังจากนั้นเช็ดพื้นผิวด้วยผ้าแห้ง
  • อย่าทำความสะอาดกล้องด้วยผลิตภัณฑ์เคมี (เช่น ทินเนอร์ เบนซิน แอลกอฮอล์ ยาไล่แมลง ครีมกันแดด หรือยาฆ่าแมลง เป็นต้น) และผ้าที่ใช้แล้วทิ้ง เนื่องจากอาจทำให้พื้นผิวหรือตัวเครื่องเสียหายได้
  • อย่าสัมผัสกล้อง หากมือของคุณเปื้อนผลิตภัณฑ์เคมีข้างต้น
  • หลีกเลี่ยงการสัมผัสกล้องกับวัสดุยางหรือไวนิลเป็นเวลานาน
 • การควบแน่นของความชื้น
  • หากกล้อง DrivePro Body ถูกนำจากจากที่เย็นไปยังที่อบอุ่น (หรือในทางกลับกัน) ความชื้นอาจกลั่นตัวเป็นหยดน้ำภายในหรือภายนอกของกล้อง และอาจทำให้กล้อง DrivePro Body ทำงานผิดปกติได้
  • หากเกิดการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ ให้ปิดกล้อง DrivePro Body ทันที และรอประมาณ 1 ชั่วโมงเพื่อให้ความชื้นระเหยไป

10. การป้องกันน้ำระดับ IPX4

ตัวกล้องของ DrivePro Body 10 ป้องกันน้ำระดับ IPX4 (ไม่กันน้ำเข้ากล้อง) สามารถป้องกันน้ำกระเซ็นจากทุกทิศทาง อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถป้องกันน้ำที่มีแรงดัน เช่น จากฝักบัวหรือก๊อกน้ำ

ความผิดพลาดที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้องจะไม่ครอบคลุมอยู่ในการรับประกันแ

 • อย่าใช้ DrivePro Body 10 ในน้ำ เนื่องจากไม่กันน้ำ
 • ปิดฝาครอบการ์ดหน่วยความจำให้แน่น หากปิดฝาไม่สนิท น้ำอาจรั่วซึมเข้าภายในกล้องได้ อย่าเปิด/ปิดฝาครอบในขณะที่มือเปียก
 • อย่าใช้ DrivePro Body 10 ในที่มีอุณหภูมิและความชื้นสูง เช่น ห้องซาวน่า ห้องอบไอน้ำ และห้องอาบน้ำ
 • อย่าใช้ DrivePro Body 10 เป็นเวลานานในช่วงฝนตกหนัก เพื่อป้องกันความชื้นซึมเข้าไป

คำเตือน

 1. ระดับการกันน้ำระดับ IPX4 ไม่ได้หมายความว่ากันน้ำได้เต็มที่
 2. DrivePro Body 10 ไม่กันน้ำเมื่อเชื่อมต่อกับสายเคเบิล

11. รายละเอียดของกล้อง

DrivePro Body 10
รุ่นที่ผลิตก่อน 09/2019 รุ่นที่ผลิตหลัง 09/2019 รุ่นที่ผลิตหลัง 12/2023
อินเตอร์เฟซ เชื่อมต่อ Micro-B Micro-B Type-C
การ์ดหน่วยความจำที่รองรับ microSD
8GB / 16GB / 32GB
(Class 10 หรือสูงกว่า)
ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของผลิตภัณฑ์
ขนาด 88.4 มม. (ยาว) x 52.2 มม. (กว้าง) x 19.6 มม. (สูง)
น้ำหนัก 88 กรัม (124 กรัม หากมีตัวยึดติดอยู่)
เลนส์ F/2.8, มุมมองกว้าง 130°
ความละเอียดของภาพ / อัตราเฟรม
Full HD (1920 x 1080) / 30FPS Full HD (1920 x 1080) / 60FPS
Full HD (1920 x 1080) / 30FPS
HD (1280 x 720) / 60FPS
HD (1280 x 720) / 30FPS
รูปแบบวิดีโอ
H.264
(MP4: สูงสุดถึง 1920x1080 30FPS)
H.264
(MP4: สูงสุดถึง 1920x1080 60FPS)
แบตเตอรี่ ลิเธียมโพลิเมอร์
แหล่งจ่ายไฟ
กระแสไฟเข้า (สูงสุด.): AC 100 V ถึง 240 V, 50 Hz ถึง 60 Hz, 0.4 A
กระแสไฟออก: DC 5 V / 2 A
อุณหภูมิ ในการทำงาน -20°C ถึง 60°C
-20°C ถึง 45°C ในขณะชาร์จด้วยตัวแปลงไฟ
ระดับ IP IPX4 (ป้องกันน้ำ)
การรับรอง CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/EAC/RCM
การทนต่อแรงกระแทก MIL-STD-810G 516.6 – การทดสอบการตก
การรับประกัน 2 ปี

12. คำถามที่พบบ่อย

หากคุณมีปัญหาในการใช้ DrivePro Body กรุณาดูข้อมูลต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหา หากคุณไม่พบวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคำถามของคุณ กรุณาปรึกษาร้านค้าที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์ ตัวแทนจำหน่าย หรือศูนย์บริการ

คุณสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Transcend เพื่อดูคำถามที่พบบ่อยและบริการสนับสนุนทางเทคนิคเพิ่มเติม
https://www.transcend-info.com/
https://www.transcend-info.com/Support/contact_form

 • ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของฉันไม่สามารถตรวจพบกล้อง DrivePro Body 10
  กรุณาตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้:
  • กล้อง DrivePro Body ของคุณเชื่อมต่อกับช่อง USB อย่างถูกต้องหรือไม่? หากไม่ ให้ถอดปลั๊กและเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปลายทั้งสองของสายเคเบิล USB นั้นเชื่อมต่ออย่างถูกต้องตามที่แสดงในคู่มือผู้ใช้
  • ช่อง USB ของคอมพิวเตอร์ทำงานหรือไม่ หากไม่ กรุณาอ้างถึงคู่มือผู้ใช้คอมพิวเตอร์ของคุณ (หรือแผงวงจรหลัก) เพื่อเปิดการใช้งาน
 • ปุ่มของกล้อง DrivePro Body 10 ไม่ตอบสนอง
  • กรุณารีเซ็ตกล้อง ด้วยการใช้วัตถุปลายแหลม เช่น คลิปหนีบกระดาษ จิ้มที่รูด้านล่างของกล้อง DrivePro Body จนกล้องปิดแล้วเปิดอีกครั้ง
 • กล้อง DrivePro Body 10 กันกระแทกและกันน้ำหรือไม่?
  • กล้อง DrivePro Body 10 ได้รับการป้องกันฝุ่นและน้ำระดับ IPX4 และเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบการตกกระแทกของกองทัพสหรัฐฯที่เข้มงวด*
   * อ้างอิงจาก MIL-STD-810G 516.6-การทดสอบการตก
 • กล้อง DrivePro Body 10 สามารถใช้เพื่อบันทึกในเวลากลางคืนได้หรือไม่?
  • ได้ กล้อง DrivePro Body 10 จะเปิดใช้งานไฟอินฟราเรด LED โดยอัตโนมัติในเวลากลางคืนหรือในสภาวะแสงน้อย อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าภาพถ่ายและวิดีโอที่บันทึกด้วยไฟอินฟราเรด LED จะเป็นโทนสีเทา

13. คำแถลงการณ์การปฏิบัติตามสหภาพยุโรป EU Compliance Statement

Transcend Information Inc. ขอประกาศในที่นี้ว่าผลิตภัณฑ์ของ Transcend ทั้งหมดที่มีเครื่องหมาย CE ซึ่งรวมฟังก์ชันการทำงานของอุปกรณ์วิทยุนั้นเป็นไปตาม คำสั่ง 2014/53/EU

ข้อความฉบับเต็มของประกาศความสอดคล้องของสหภาพยุโรปอยู่ที่:
https://www.transcend-info.com/eu_compliance


Dashcam / Body Camera series
Frequency:
2400 MHz to 2483.5 MHz
Maximum transmit power:
< 100 mW

14. การนำกลับมาใช้อีกและการปกป้องสิ่งแวดล้อม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ (WEEE) และการกำจัดแบตเตอรี่ โปรดดูที่ลิงค์ต่อไปนี้:
https://www.transcend-info.com/about/green

15. นโยบายการรับประกัน

โปรดดูระยะเวลาการรับประกันของผลิตภัณฑ์นี้บนบรรจุภัณฑ์ สำหรับรายละเอียดของข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกันและระยะเวลาการรับประกัน โปรดดูที่ลิงค์ด้านล่าง:
https://www.transcend-info.com/warranty

16. การเปิดเผยใบอนุญาตแก่สาธารณะทั่วไป GNU General Public License (GPL) Disclosure

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์แบบโอเพ่นซอร์ส กรุณาดูที่ลิงก์ด้านล่าง:
https://www.transcend-info.com/Legal/?no=10

17. ข้อตกลงให้อนุญาตสำหรับผู้ใช้ End-User License Agreement (EULA)

สำหรับรายละเอียดของข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ กรุณาดูที่ลิงค์ต่อไปนี้:
https://www.transcend-info.com/legal/gpl-disclosure-eula

18. คำแถลงการณ์ของคณะกรรมการสื่อสารแห่งสหพันธรัฐ Federal Communications Commission (FCC) Statement

This device complies with Part 15 FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference. (2) This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

This Equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

 • Reorient or relocate the receiving antenna.
 • Increase the separation between the equipment and receiver.
 • Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 • Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

19. เครื่องหมายรับรองความสอดคล้องยูเรเซียน Eurasian Conformity Mark (EAC)